ค้นหาภายในเว็บ
เข้าสู่ระบบพระราชดำรัส ในโอกาสงานถวายพระกระยาหารค่ำ แด่สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งมาเลเซีย ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 
Who's online
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์