ค้นหาภายในเว็บ
เข้าสู่ระบบพระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือ "อนุสรณ์ ครบ ๖๐ ปี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช" ในโอกาสที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชก่อตั้งมาครบ ๖๐ ปี

 
Who's online
เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์