ค้นหาภายในเว็บ
เข้าสู่ระบบ



พระราชดำรัส ในโอกาสงานพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำ แก่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และท่านนางแก้วสายใจ ไซยะสอน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

 
Who's online
เรามี 37 บุคคลทั่วไป ออนไลน์