ค้นหาภายในเว็บ
เข้าสู่ระบบพระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๕๒ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

 
Who's online
เรามี 15 บุคคลทั่วไป ออนไลน์