ค้นหาภายในเว็บ
เข้าสู่ระบบพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๒๒ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 14 กรกฏาคม 2010 เวลา 09:32 น.)

 
Who's online
เรามี 92 บุคคลทั่วไป ออนไลน์